Åtgärder för minskad smittspridning

Uppdaterat 2022-01-18 kl 14:00

Motion och glädje är även mitt i en pandemi viktigt för folkhälsan! Tdans ser allvarligt på Covid-19 och följer löpande myndigheternas pressträffar om rådande smittoläge. I och med de nya restriktionerna kommer våra danskurser införa säkerhetsåtgärder. Läs mer nedan:

Grupper

Vi minskar antalat antagna per grupp för att kunna hålla avstånd

Vaccinationer

Tdans rekommenderar dig som kursdeltagare för din egen säkerhet att vara vaccinerad. Vi kräver för närvarande inte Covidbevis, du som deltagare ansvarar för att följa FHM rekommendationer.
Vid eventuella justeringar av restriktionerna, kan kravet om vaccination komma att justeras. Om så blir fallet, kommer vi att meddela detta på vår hemsida.

Tdans resurser är vaccinerade med minst två doser vid alla aktiviteter. Vid symtom stannar våra entreresurser hemma.

Övriga åtgärder

Vårt café håller stängt denna termin, tag med egen fylld vattenflaska, kom ombytt och sätt på dig dansskorna på dansgolvet.

  • Du är välkommen till din första gång på Grundkursen 20 minuter innan start, i övrigt är du välkommen 10 minuter innan start.
  • I Nyköping är du välkommen in i grupp-pass-salen 5 minuter innan start.
  • I Nyköping ber vi dig lämna grupp-pass-salen senast 5 minuter efter att din kurs slutat.
  • Inga byten av danspartner får ske under kursen utan kursledarens godkännande
  • Håll behörigt avstånd till övriga par
  • Framförallt, följ FHM’s akutella rekommendationer, tvätta händerna när du kommer, använd handsprit när du går på och av dansgolvet

Vi hoppas att läget blir bättre och att vi kan släppa på åtgärderna ovan